Virksomheder, der bruger internt personale til at oversætte deres websteder, sejler i modvind.

Oversættelse af websteder er overvældende for de fleste offsite-leverandører - for slet ikke at tale om det interne personale. Dine teams mangler den ekspertisen og teknologi, der er nødvendig for at kunne håndtere de fornødne arbejdsgange.

I denne gratis e-bog kan du læse om, hvorfor intern oversættelse af websteder er vanskeligere end man skulle tro:

  • Det medfører tidsspilde og arbejdsgange, der gentager sig i det uendelige
  • Det lægger beslag på en stor del af medarbejdernes tid og energi
  • Det skaber teknisk og driftsmæssig kompleksitet - og er dyrt
  • Personalet mangler ofte sproglig og kulturel udtryksevne

Du vil også finde ud af, hvad du skal se efter hos en potentiel leverandør, for at mindske besværet og udgifterne ved oversættelse, udrulning og vedligeholdelse af flersprogede websteder.

Download denne e-bog, der indeholder:

  • En oversigt over de påkrævede, kontinuerlige arbejdsgange ud over oversættelsen
  • Eksempler på processer, der tager for lang tid og er for dyre
  • Den tekniske, sproglige og kulturelle ekspertise, dit team skal have
  • Hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med løsninger, der fjerner behovet for interne teams

Husk: Det er kompliceret og dyrt at lave oversættelsen selv. Søg efter løsninger fra digitale leverandører, der kombinerer kvalitetsoversættelser med førende teknologier, der reducerer omkostninger og hastighed til markedet.

Hent e-bogen
 

Lad os snakke om det.

Spørg os, hvordan vi kan hjælpe dig med at udvide globalt, nemt og problemfrit.

Aftal en samtale