Forretning i Québec: Hvad du bør vide rent lingvistisk

Franske talefærdigheder er afgørende for virksomheder, der udvider deres aktiviteter til den canadiske provins - og det gælder også online.

Caroline Dal Molin's avatar
Caroline Dal Molin

Maj 05, 2016

4 MIN. LÆSNING

Det er smart at beslutte sig til at udvide til Québec - i de seneste år har indtægten pr. husstand, befolkningsvækst og økonomisk vækst været stigende. Men den smarte beslutning kommer dog med en sproglig forpligtigelse. Din virksomheds offline og online indhold skal tjene Québecs 6,1 millioner fransktalende kunder.

Det er ikke en sproglig fordel, der er rar at have, det er lovpligtigt. Mandatet fra Office québécois de la langue française (OQLF) er for at sikre, at fransk er det normale, daglige sprog, anvendt til kommunikation, handel og forretning i Québec. Organet er også ansvarlig for at sikre overensstemmelse med denne koncession om det franske sprog.

Fransk har altid været vigtigt for Québecs beboere. Så vigtigt, at den lokale regering i tirsdags foreslog at ændre provinsens regler om virksomheders skiltning (mere om dette om et øjeblik) til at kræve, at franske slogans og beskrivelser giver indsigt i, hvad en virksomhed foretager sig.

"Hver person, uanset om de kører på motorvejen, går på et fortov, i et industrielt område eller på en parkeringsplads vil vide, at de er i Quebec", sagde en person i embeds medfør i tirsdags, "fordi de vil se fransk på skiltene".

Hvad betyder den lokale lov for virksomheder?

Hvad betyder disse fransk-centriske politikker for canadiske og globale virksomheder? Hvis du driver en fysisk butik i Québec, skal din forretnings skilt (og mere) være tilgængeligt på fransk. Og det skal din virksomheds websted også være.

Lovene er dog forskellige for forretninger, der kun findes online. Virksomheder, der ikke er fysisk tilstede i Québec, behøver ikke at have et lokaliseret websted for at tjene de fransktalende beboere.

Det betyder selvfølgelig ikke, at det er bedst ikke at have et. Over 80 % af beboerne i Québec taler fransk som deres første sprog. (og det når helt op til 95 % når du inkluderer beboere, der taler fransk som deres første eller andet sprog). Hvis du ignorerer chancen for at tjene disse online forbrugere på deres foretrukne sprog, fører det til mistede salg og indtægter.

Hvad skal der oversættes?

Uanset om du driver en fysisk butik i Québec eller kun har en online forretning, bør du bemærke, at resten af OQLF's koncession stadig er gældende. Kataloger, brochurer, kontrakter, skilte og produktetiketter skal være på fransk. Nogle generelle, juridiske forpligtelser inkluderer:

Kataloger og brochurer

Generelt set skal kataloger, bruchurer, foldere, kommercielle adressebøger og lignende udgivelser være tilgængelige på fransk. Dokumenter kan være tosprogede, eller kan tilbydes i to versioner - en kun på fransk, og den anden kun på et andet sprog - så længe den franske version er ligeså tilgængelig og udført med samme kvalitet som de andre versioner.

Computersoftware

Al software, herunder spil og operativsystemer, skal være tilgængelige på fransk. Software kan selvfølgelig være tilgængeligt på andre sprog, men den franske version skal teknisk være lige så god som disse andre versioner.

Etiketter på produkter

Hver påskrift på et produkt, og alle dokumenter der følger med dette produkt (som f.eks. garantier eller advarsler) skal være på fransk. Den franske påskrift kan være ledsaget af en oversættelse, så længe den franske tekst er mere fremhævet.

Offentlige skilte, plakater og annoncering

Som en generel regel kan offentlige skilte og plakater være både på fransk og på et andet sprog, så længe den franske tekst er "markant fremhævet".

Der er dog to omstændigheder, hvor annoncering skal være eksklusivt på fransk. Den første gælder annoncering, der vises på reklametavler, skilte eller plakater i en størrelse på 16 meter eller derover, og som er synlige fra en offentlig motorvej (medmindre annoncen vises på ejendom, der ejes af eller er en del af firmaet, der annoncerer). Den anden gælder annoncering på eller i ethvert offentligt transportmiddel, og på eller i adgangen til transportmidlet.

Ændringerne, der blev foreslået i tirsdags, kan ændre disse krav til at inkludere meddelelser om virksomheden på fransk.

Registrerede varemærker

Registrerede varemærker kan bruges i kataloger og brochurer, på produkters etiketter, offentlige skilte og plakater og i annoncering. Hvis der er registreret en fransk version af varemærket skal den franske version bruges.

Kontrakter

Forudbestemte kontrakter fra en part og standard trykte kontrakter skal være på fransk. De kan dog være udfærdiget på et andet sprog eksklusivt efter udtrykkelig anmodning fra parterne.

Forfranskning af en organisation

Organisationer, der er aktive i Québec, med 50 eller flere medarbejdere, skal registrere og levere en oversigt over dets lingvistiske situation til OQLF. Efter at kontoret har gennemgået og undersøgt disse oplysninger, fastlægger det, om der er demonstreret fransk på alle niveauer i organisationen (f.eks. i skriftlig kommunikation mellem arbejdsgiver og medarbejder på fransk, eller i nye stillinger eller salgsfremmende materiale på fransk), og udsteder et "certifikat for forfranskning". Hvis organisationen ikke opfylder disse krav, skal den adoptere og tilpasse sig til et forfranskningsprogram.

For organisationer med 100 medarbejdere eller derover skal der dannes et forfranskningsudvalg. Udvalget skal overvåge organisationens brug af det franske sprog og sikre, at det er demonstreret på alle niveauer.

Støtte og tilskud fra offentlige institutioner kan hjælpe med omkostningerne i forbindelse med forfranskningen. For virksomheder med op til 99 medarbejdere kan OQLF dække op til 75 % af de associerede omkostninger (op til $50.000 inden skat). Dækkede udgifter kan inkludere tastaturer, software, oversættelse af websted m.m.

Indsigter i lokalisering af online indhold

Selv om en virksomheds websted kun er til informative formål og ikke til handel, skal det alligevel være tilgængeligt på fransk hvis du har en facilitet baseret i Québec. Du behøver dog ikke oversætte oplysninger på webstedet om faciliteterne eller butikkerne, der findes uden for Québec's grænse.

Hvis din organisation opfylder kravene til at tjene medarbejdere og kunder på fransk, og ikke har et fransk websted, er det sandsynligt, at du vil modtage et brev fra OQLF, der anmoder om, at du er i overensstemmelse med kravene. Myndigheden vil også anmode om, at du er i overensstemmelse med kravene hvis dit websted er dårligt oversat til fransk.

Hvis din organisation ikke er i overensstemmelse med kravene inden for den givne periode, eskaleres klagen til Attorney General (Justitsministeren). Bøder kan variere mellem $1.500 og $20.000.

MotionPoint tilbyder en hurtig og effektiv metode til oversættelse, lokalisering og optimering af indholdet for dine kunder i Québec eller andre steder i verden. Vores effektive globaliseringsplatform hjælper verdens største brands med at nå og engagere flere kunder, uanset hvor de er.

Caroline Dal Molin's avatar
Caroline Dal Molin

Maj 05, 2016

4 MIN. LÆSNING